t f l
_

Projects

 

 

2013–14 DU – DIALOGUE FOR URBAN DEVELOPMENT, a research project concerned with public space, citizens’ dialogue and urban development. The project was executed in four different locations in greater Stockholm 2014: Slussen in central Stockholm, the districts of Rinkeby-Kista and Husby and the suburb Botkyrka south of the city. In each of the places various sub-projects was developed in dialogue with residents, associations and local authorities. Altogether over one hundred people participated in the activities which include workshops, city walks, public artwork, publications and exhibitions.

The different subproject within the framework of DU was: SLUSSEN EN HJÄRTEFRÅGA (Slussen, Stockholm City), MODEL FOR A TRANSPARENT ART INSTITUTION (Fittja, Botkyrka), HUSBY164 (Husby, Rinkeby-Kista), LANDSCAPE PAINTING DEMOCRATIC (Kista, Rinkeby-Kista).

DU was initiated by Thomas Liljenberg / KAC (kistaartcity) in conjunction with The Computer and Systems Sciences at Stockholm University, KTH- The Royal Institute of Technology Division of Urban and Regional Studies Department of Urban Planning and Environment and Svensk Byggtjänst.

Cooperating partners: The Royal Institute of Art in Stockholm, The College of Printmaking Arts, Grafiska Sällskapet, Botkyrka kommun, Tumba konsthall, Husby konsthall, Husby konst och hantverksförening, Stockholms Stadsmuseum, Data och Systemvetenskapen vid Stockholms universitet, Stockholms stad, Kulturtavlorna, Ny syn på Slussen, Kulturbryggan, Konstfrämjandet, KAC (kistaartcity), Kista Galleria och Norra Sidan.

 

2014 A MODEL FOR A QUALITATVE SOCIETY, a pilot study for DU- dialogue for urban development. A Model… was located in Rinkeby-Kista, one of Stockholm’s and Sweden’s most dynamic areas with regard to business, research and urban development. The project started in 2011 and ended in 2013. Participants was children and young people, in collaboration with invited artists and architects. Together the participants performed local preliminary studies, site analyses and workshops. The project was implemented with support from Kulturbryggan.  

A Model for a Qualitative Society related to Palle Nielsen’s exhibition with the same name, at Moderna Museet in Stockholm 1968.

Cooperating partners: Kulturbryggan, Björinge preschool invited artists and Kista galleria.

 

2014 THE NEW KISTA SCIENCE CITY MODEL, a research- and exhibition project about location, public space and identity in the Rinkeby-Kista area of Stockholm. THE NEW KISTA SCIENCE CITY MODEL was exhibited and presented within the framework of PERFORMING THE COMMON at Husby konsthall and Moderna Museet, Stockholm 2014. As the title suggests the project’s was related to Kista Science City and the so-called Kista Model, an ecosystem for growth based on collaboration and new technology. In The New Kista Science City Model the vision of Kista Science City and Kista Model was transferred and formulated in the concept of an art institution “without walls”: an artistic activity that integrates with the location and its socio-political context within the framework for an interactive, collective and collaborative practice. Residents, associations, schools and companies, as well as interested artists, architects and scientists was invited to participate.

”The model comprises an artistic operation that, in line with the Kista Science City model, interacts with the place within the framework of an interactive, collective and collaborative praxis. By making this visible and by adopting the rhetoric of the Kista Science City, the common location is regained. The project is exhibited in Husby konsthall and at Jan Stenbecks torg in Kista.” (From catalogue Performing the Common, 2012)

Cooperating partners: Husby konsthall, Kista galleria and he Department for Computer and System Science at Stockholm University and the School of Architecture and Urban Planning at the Royal Institute of Technology.

 

2011–2013 PERFORMING DEMOCRACY, a research project about public- and common space in Rinkeby-Kista/Stockholm. The project was presented in an exhibition at Husby Konsthall and Moderna Museet, Stockholm 2012. PERFORMING THE COMMON was initiated by Karin Hansson in collaboration with Johanna Gustafsson Fürst, Thomas Liljenberg, Stockholm University, the Royal Institute of Fine Arts, the Department for Computer and System Science at Stockholm University and the School of Architecture and Urban Planning at the Royal Institute of Technology. 

Participants: Johanna Gustafsson Fürst, Thomas Liljenberg, Karin Hansson, Stefan Rusu, Nomeda & Gediminas Urbonas, Shakir Attiyah, Per Hasselberg, Nils Claesson, Shiva Anoushivani, Åsa Andersson Broms, Love Ekenberg, Göran Cars, Anna Hesselgren, Ingrid Jansson, Siri Tolander, Greta Weibull, Shida Shahabi, Patricia & Natalia Aramburu, Giacomo Castagnola, Daniela Lazoroska, Mirko Lempert, Nathalie Wuerth, Rut Karin Zettergren, Ami Kohara, Valentin Brutaru and Jacquelyn Davis.

 

2009-2010 APPENDIX, a webbmagazine*

 

2009–2013 STREET CORNER TALKING, a variable text- and light installation consisted of a 16 x 4.5 metre long large glass wall that covered the entire corner of Kista Galleria facing out towards Jan Stenbecks torg in Kista. The project started in 2009 and ended in 2014.

Visually SCT was based on the interplay between text and light. The glass wall facing the square was covered with a replaceable film with cut out text. In the space between the glass surface and the inner wall was an installation of 300 LED lights creating a shifting play of lights where the text appeared shining in different colors. The texts and the film was continually updated in collaboration with citizens and local organizations, and thereby creating a constantly current and ongoing work. The process of connecting other players to the work was a central part of SCT’s artistic, theoretical and social motif. Participants was recruited through workshops within the project KAC (kistaartcity). A total of seven different updates were carried out between the years 2010-14.

The title Street Corner Talking referred to the work as an ongoing interactive discussion – but also to its actual location in the corner of Kista Galleria facing out toward Jan Stenbecks Torg. A location involved in a dynamic urban development process which includes the formation of centers, infrastructure, businesses and residence.**

Cooperating partners: Kista galleria, local government, business, schools, citizens and associations.

 

2007–2008  K>SE, a reserch project with support from Chalmers/KK-stiftelsen, Gothenburg–Stockholm (in collaboration with Ingegerd Green and Hans Andrén). >SE var ett delprojekt inom projektet Samhällsentreprenör, en förstudie finansierad av KK-stiftelsen under ledning av CIP vid Chalmers och Apprino AB i nära samarbete med nationella och regionala aktörer i Västra Götalands regionen. Projektet startade i februari 2007 och pågick fram till maj 2007. Projektledare för K>SE var Thomas Liljenberg i samarbete med Hans Andrén (verksamhetsutvecklare) och Ingegerd Green (verksamhetsutvecklare).

Projektet Samhällsentreprenör syftade till att fånga och utveckla vad en samhällsentreprenör kan tänkas vara, vad hon behöver och vad som kan göras inom ramen för kompetensutveckling och forskning på området. Delprojektet K>SE studerade specifikt kulturarbetarens förmåga att skapa värden relevanta för samhällsentreprenörskapande. Aktiviteterna tog plats i form av workshops, hearings, forskning, reflektioner och nätverkande. Förutom att aktiviteterna kunde följas på projektets hemsida, rapporterade K>SE även sin verksamhet i återkommande nyhetsbrev, seminarier och delrapporter. Resultatet presenterades slutligen i form av en slutrapport till KK-stiftelsen. Ett incitament utgjordes av det ökade inslaget av konst- och kulturprojekt som på olika sätt interagerade med samhälle, lokal utveckling och stadsplanering. Vad specifikt i dessa projekt och praktiker svarade mot definitionen av samhällsentreprenörskap?

Erfarenheter från projektet implementerades under 2007 – 2009 i flera olika uppdrag för bl.a. Arkitekturmuseet i Stockholm (Urban Design), Säffle kommun (Kunskapsresan och Säffle operan), Kulturarbetsförmedlingen i Stockholm (Arts in Company och Community Art), ESF (Direct, Stockholm), Coompanion Stockholm (Local Base) och KRO/ESF (Kulturlyftet).

 

2007–2008 KUNSKAPSRESAN, a development project for the Municipal of Säffle, Sweden (in collaboration with Ingegerd Green). KUNSKAPSRESAN var ett utvecklingsprogram för Säffle kommun, initierat av Ingegerd Green och Thomas Liljenberg, 2007 – 2008. Projektet riktade sig i första hand till tjänstemän och företagare, med fokus på frågor kring samhällsentreprenörskap, demokrati, hållbarhet och kultur.

En central del av projektet handlade om att visualisera regionen i ett omvärldsperspektiv och att identifiera grupper som tidigare inte setts som viktiga i utvecklingsarbetet. Detta skedde i workshops som leddes av Green och Liljenberg. Resultat och utvärderingar från workshops låg sedan till grund för en handlingsplan kring framtida kompetensbehov och hur kommunen kunde stödja lokala initiativ som svarade mot dessa.

KUNSKAPSRESAN finansierades med stöd från Säffle kommun och utvecklades i nära dialog med det regionala utvecklingsprogrammet, Värmland växer och Hållbar värmländsk växtkraft 2004-2007 samt Framtidens kompetenser från arbetsgruppen för Nordisk tänkartank om framtidens kompetenser vid Nordiska ministerrådet 2005.

 

2005–07 DIRECT, a project about art and city development located in Stockholm, Kista, Alby, Vårby gård and Tensta. DIRECT was a project about city, culture and commercial enterprise. About connections and changes in urban space. And about how we are shaped by history and the places where we live – but also how we can make the most of diversity, change given structures, build new networks and create movement in our surroundings. The project started in 2006 and ended in 2007 and was located and realized in a number of places in greater Stockholm: both in the suburbs and in the city proper. Public project offices hade been opened there in dialog with the citizens, the locations and local politics.

DIRECT had an overall structure initiated by Thomas Liljenberg and Hans Andrén. The structure included measures to develop competence as well as a vision and a platform/network for artistic and commercial development with a focus on social mobilization and social capital. DIRECT provided training in production, which means that participants either brought their own projects into DIRECT or initiated projects while taking part in DIRECT. DIRECT also provided project managers with training in project management and networking to give them management tools and thereby speed up development work. The participants was artists, architects, filmmakers, designers, scientists, entrepreneurs, civil servants and residents. DIRECT received financial support from the ESF (European Social Fund).

Various tasks was developed in the project, connected with ongoing processes concerning democracy, integration, regional and city district development. Other tasks hade to do with commercial and artistic development in dialog with residents, local government and the business sector:

Finn Malmgrens plan – FMP-DIRECT: FMP – DIRECT was a task concerned with social mobilization in Hammerbyhöjden, a suburb south of Stockholm. FMP-DIRECT invited initiators from business, cultural and community sectors in the area of Finn Malmgrens plan. Seminars, workshops, exhibitions and networking meetings pave the way for initiatives, projects, assignments, to partners, to sounding boards and to funding.

OMVÄRLD (“OUTSIDE WORLD”) – OM-DIRECT: A group of 18 cultural workers: artists, designers, filmmakers, actors and architects developed strategies and tasks related to analysis of the world around them. The projects being developed within OM-DIRECT took the form of films, Community Gardens, architecture and design.

Bo i Tensta (“Live in Tensta”) – BiT-DIRECT: BiT-DIRECT developed models for analysis of needs and social mobilization in relation to rebuilding of apartments in so-called “miljonprogram” areas (suburbs densely built up in the 1960s and -70s) under the name of Bo i Tensta. The point of departure was the concept “Recycle the miljonprogram. Individual solutions for everyone” outlined by Erik Stenberg, architect SAR/MSA.

Kista Art City – KAC-DIRECT: KAC – DIRECT was an analysis examining the prospects for establishing a cultural platform in Kista where business, culture, residential and social life interact with one another. Kista is one of the most dynamic locations in Scandinavia and northern Europe with regard to information ICT – technology. Interesting processes are taking place here regarding commercial enterprise, residency, infrastructure and formation of a center. How can art and culture interact and develop practices that collaborate with this development and strengthen the identity of the place?

Cooperating partners: ESF (Europeans Social Fund), Huddinge municipality, AF-kultur, Botkyrka municipality, Subtopia, Konstnärsnämnden, United Spaces, Projektledarforum and others.

 

2005–2017 KAC (Kista Art City), a platform for participatory art, teaching, research and experiment with subjects related to public space and contemporary art practices located in Rinkeby-Kista–Stockholm**

KAC was located in Rinkeby-Kista, one of Stockholm’s most expansive suburbs regarding to business, research and urban development. At the same time Rinkeby-Kista is one of the most segregated urban areas in Sweden. Here international businesses, research and urban development exist – next door to segregation and social problems. Thereby Rinkeby-Kista illustrates in many ways the division in society, in which different socioeconomic worlds are woven together and where the residents are separated from one another by invisible walls. A fundamental thought behind the project was that art can play a more prominent role in the development and understanding of the city. Not primarily as traditional public art – but as an autonomous opportunity for citizens to recreate, experiment and rethink the city and society as a collective, shared work. The questions that arose within the project was thereby intimately connected with the individuals’ democratic “right” to live, express themselves, use and influence the shaping of the city and their own identity.

Cooperating partners: Wasakronan, Kista Science City, Interaktiva institutet, Rinkeby-Kista district administration, Kulturbryggan, Innovativ kultur, Megafonen, Kista bibliotek, Husby bibliotek, Beckmans designhögskola, KTH-arkitektur och samhällsbyggnad, Kista galleria, and others.

 

2002–2004 CITIZEN CENTRE/MEDBORGARCENTRUM, a proposal for a new public centre in Vårby gård. CITIZEN CENTRE was a collaborative project between the artists Anders Krüger and Thomas Liljenberg. They propose to develop a new public building, a Citizen Center in conjunction with Vårbyskolan, the existing Junior High School, centrally located in Vårby gård. The project started in 2002 and gradually developed in close dialogue with different people in Vårbygård and Huddinge County: inhabitants of Vårby gård, local polititians, the headmaster of Vårbyskolan Stefan Frohm, city planner Galip Bozkurt and many others. Medborgarcentrum was based on a vision of culture and learning as the heart and future of Vårby gård, and proposed a transformation of the present Junior High School into a culture and learning institute for all citizens of the community. The new public building would contain a combined public and school library, the International Children´s Museum, a citizen’s office, and a café and meeting place for students and all other visitors. The proposed new building is designed as a transparent contemporary architectural structure, adding a long needed updating of the 1970’s concrete esthetics of Vårby gård. Medborgarcentrum is a architectural, social and political re-formulation of the present center of Vårby gård. The project is a challenging offer to the County polititians, and has initiated a vital and necessary discussion about the future of Vårby gård. The various stages of Medborgarcentrum was presented on several occasions and invited the public to participate in the process of planning for the future of their community. In the beginning of 2004, Medborgarcentrum was presented along with an architectural scale model at ”Demokratiforum”, a political forum organized by County polititians and citizens of Vårby gård. Liljenberg and Krüger have included in their project team; architect Erik Stenberg, city planner / Imam Galip Bozkurt, and model builder Lars Svensson.

Cooperating partners: Huddinge municipality, AF-kultur, local business, schools, citizens and associations.

 

2002–2005  KULTURKONTORET I VÅRBY GÅRD, a public artproject in the Stockholm suburb Vårby gård. Eight artists met the public, the site and politics in a project that investigated the borders of the role of art in public space. The project was initiated in 2002 by Thomas Liljenberg in co-operation with Storstadssatsningen (The Metropolitan Development Initiative) in Huddinge county, Sweden. Stockholm

Cooperating partners: Huddinge municipality, AF-kultur, invited artists, Konstnärsnämnden. IASPIS, local business, schools, citizens and associations.

 

1983–1984 FIREWORK CENTRALLAGRET, a small gallery in Stockholm*

 

1978 Initiates FIREWORK together with Leif Elggren, Stockholm. Firework is the name of the group that Leif Elggren and Thomas Liljenberg founded in 1978 and under which they have put on several exhibitions, performances and sub-projects. As a result of the philosophical discussion engendered by the underlying essence of this work, a small publishing company, FIREWORK EDITION, was started in 1979. It has since then brought out many books and other printed matter, multiples and records and put on a number of exhibitions, not only by the founders, but also as a result of collaboration with various other artists.

*In collaboration with Leif Elggren ** In collaboration with Bo Samuelsson

See CV>> for complete list of exhibitions, projects and commissions