t f l
_

Push and Pull

 

 

PUSH AND PULL – AN URBAN COMEDY FOR ALLAN KAPROW

Installation och workshop i samarbete med Bo Samuelsson och föreningen MEGAFONEN, Husby 2010.

PUSH AND PULL – AN URBAN COMEDY FOR ALLAN KAPROW tog plats på Husby torg. Deltagare var boende och förbipasserande, samt föreningsmedlemmar från MEGAFONEN.

Utgångsspunkten var en semitransparent lysande byggnad, vilken byggts upp och placerats centralt på Husby torg. I workshopen fick deltagarna möjlighet att måla och uttrycka sig valfritt på byggnadens utsida. I anslutning fanns ett bord med färg och penslar. Slutresultatet, i form av bilder och texter, användes sedan som utgångspunkt för en uppdatering av den offentliga gestaltningen STREET CORNER TALKING.

Konceptet för PUSH AND PULL – AN URBAN COMEDY FOR ALLAN KAPROW var hämtat från Allan Kaprows legendariska utställning PUSH AND PULL: A FURNITURE COMEDY FOR HANS HOFFMAN, 1963.

Push and Pull – An Urban Comedy for Allan Kaprow finansierades av KAC i samarbete med MEGAFONEN och Husby bibliotek.