t f l
_

Konst på Hötorget / Hötorget i Konsten

htorget_small

 

KONST PÅ HÖTORGET/HÖTORGET I KONSTEN

Exhibition and invitation to street traders, in conjuntion with the exhibition KONST PÅ HÖTORGET/HÖTORGET I KONSTEN, at Kulturhuset, Stockholm, 10 – 18 september 1994.

Inbjudan:

Till alla gatuförsäljare på Hötorget! Under tiden 11-18 september 1994 kommer konstutställningen ”Konst på Hötorget / Hötorget i Konsten” att genomföras på Kulturhuset och Hötorget i Stockholm. Med anledning av det bjuder jag in Er som försäljare på Hötorget att delta i utställningen. Ni har i och med det möjlighet att helt utan kostnad disponera min utställningsyta i den s. k Skulpturhallen, Kulturhuset, som marknadsplats under själva utställningsperioden. Kulturhuset är centralt beläget vid Sergels Torg i Stockholm där stora grupper av människor är i rörelse. Öppettiderna är från kl. 10 – 18, måndag till lördag. I huset finns flera pågående utställningar och kulturaktiviteter, samt teater, bibliotek och café.

Thomas Liljenberg, konstnär

Mitt bidrag till utställningen Konst på Hötorget/Hötorget i Konsten utgjordes av en inbjudan till ryska och baltiska gatuhandlare på Hötorget att använda min utställningsyta inne i Kulturhuset som marknadsplats. En inbjudan formulerades på ryska, spanska och estniska och delades ut till gatuhandlarna ett par veckor innan vernissage.

På själva vernissagedagen infann sig en grupp på 10 – 15 gatuhandlare, vilka började installera sig med sina varor på de för tillfället utplacerade borden. En halvtimma innan vernissage stoppades dock utställningen av Kulturhuset dåvarande chef, med motiveringen ”det går inte att sälja tingel-tangel i Kulturhuset”. Efter någon timmas argumentation fick gatuförsäljarna helt sonika packa ihop sina varor och promenera tillbaka till Hötorget. Kvar i lokalen stod i de tomma borden …