t f l
_

About

(Scrolla ner för svensk text)

Thomas Liljenberg is a Swedish artist who lives and works in Stockholm. Active since the late 70’s, Liljenberg established himself as a conceptual artist, working with visual arts, installations, text, audio and books. His work is grounded in a critical practice with focus on social and political issues.

Thomas Liljenberg is born 1952 in Tranås. He moved to Stockholm in 1972, where he studied at National College of Art and Stockholm University. In the mid-70’s he met Leif Elggren and together they started the Firework group, which was the starting point for a number of collaborations between the artists. At this time he also began collaborations with artists Carl Michael von Hausswolff and Erik Pauser, in the form of performance, installations and sound works. In the early 80’s he started, together with Elggren, the publishing company Firework Edition which since then has served as a channel for communicating the work. Titles that have attracted attention internationally are IDOL (book, 1993), Experiment With Dreams (book, 1996) and the CD’s Zzz… (1993) and Two Thin Eating One Fat (2001).

Since the late 1990′s, Liljenberg’s work is characterized by an interest in issues relating to public and common space. In addition to exhibitions, Public Art, books, printed matters and audio works, the work has often taken the form of long-term collaborative projects based on local and site-specific conditions. In 2002 he initiated the project The Office of Culture in one of Stockholm’s south suburbs. Participating in the project were around ten artists, architects and community planners who developed various sub-projects in collaboration with residents, associations and local administration. The project came to affect the site’s social and physical development, and resulted in Liljenberg’s being awarded the Swedish Association of Architects’ SA Prize in 2005. In 2005 Liljenberg also initiated KAC in collaboration with Bo Samuelsson, a platform for participatory art, teaching and research in Stockholm.

In addition to his activities as an artist Liljenberg has also curated a number of exhibitions, such as Nature is Perverse (Fylkingen och Moderna Museet in Stockholm 1998), Listening Post (together with Mike Harding and Chris Watson, IASPIS, Stockholm 2000), ArtStars (Abbey de Neumünster, Luxembourg 2005, Place de Hôtel de Ville Paris, Paris 2006), Performing the Common (together with Karin Hansson and Johanna Gustavson Fürst, Husby konsthall and Moderna Museet, Stockholm 2012) and DU – Dialogue for urban development in Stockholm 2013–14 (in conjunction with The Computer and Systems Sciences at Stockholm University and KTH- The Royal Institute of Technology Division of Urban and Regional Studies Department of Urban Planning and Environment).

Between 2012–2018, Thomas Liljenberg was also artistic director and headmaster of the College of Printmaking Arts in Stockholm.

You will find a complete list of exhibitions, projects and commissions in Thomas Liljenberg’s CV>>

Thomas Liljenberg är en svensk konstnär som bor och arbetar i Stockholm. Aktiv sedan slutet av 70-talet har Thomas Liljenberg etablerat sig som konceptuell konstnär, arbetande med måleri, text, ljud, böcker och relationella projekt. Liljenbergs arbete är grundat i en kritisk praktik med fokus på sociala och politiska frågor.

Thomas Liljenberg är född 1952 och uppvuxen i Tranås. Han flyttade till Stockholm 1972, där han utbildade sig vid Konstfackskolan och Stockholms universitet. I mitten av 70-talet träffade han Leif Elggren och tillsammans startade de Firework gruppen, vilket var startskottet för en rad samarbeten konstnärerna emellan. Vid den här tiden inledde han också samarbeten med konstnärerna Carl Michael von Hausswolff och Erik Pauser, i form av performances, installationer och ljudarbeten. I början av 80-talet startade han förlaget Firework Edition tillsammans med Elggren, vilket alltsedan dess har fungerat som en kanal för att kommunicera arbetet. Internationellt uppmärksammade titlar är IDOL (bok, 1993), Experiment With Dreams (bok 1996) samt CD-skivorna Zzz… (1993) och Two Thin Eating One Fat (2001).

Sedan slutet av 90-talet har Liljenbergs arbete i allt högre grad präglats av ett intresse för frågor som berör offentligt och gemensamt rum. Förutom utställningar, offentlig konst, böcker och ljudarbeten, har arbetet ofta tagit formen av långsiktiga samarbetsprojekt med utgångspunkt i lokala och platsspecifika förhållanden. 2002 initierade han projektet Kulturkontoret i Vårby gård i en av Stockholms södra förorter. Ett tiotal konstnärer, arkitekter och stadsplanerare deltog i projektet och utvecklade olika delprojekt i samarbete med boende, föreningar och lokal förvaltning. Projektet kom att påverka platsens sociala och fysiska utveckling och resulterade bland annat i att Liljenberg fick Sveriges Arkitekters SA-priset 2005. Under 2005 initierade Liljenberg även projektet KAC i samarbete med Bo Samuelsson, en plattform för konst, lärande och forskning i stadsdelen Rinkeby-Kista.

Förutom verksamheterna som konstnär har Liljenberg curerat ett flertal utställningar, som Nature is Perverse (Fylkingen och Moderna Museet i Stockholm 1998), Listening Post (i samarbete med Mike Harding och Chris Watson, IASPIS, Stockholm 2000), Art Stars (Abbey de Neumünster, Luxembourg 2005, Place de Hôtel de Ville Paris, Paris 2006), Performing the Common (i samarbete med Karin Hansson och Johanna Gustavson Fürst, Husby konsthall och Moderna Museet, Stockholm 2012) och DU – Dialogue for urban development i Stockholm 2013–14 (i samverkan med Data och Systemvetenskapen vid Stockholms universitet och KTH – Arkitektur och samhällsplanering).

Mellan åren 2012- 2018 var Thomas Liljenberg också konstnärlig ledare och rektor för Grafikskolan i Stockholm.

Fullständig förteckning över utställningar, projekt och uppdrag hittar du i Thomas Liljenberg’s CV>>