t f l
_

Burden & Masters catalogue

 

B & M_catalogue

 

BURDEN & MASTERS

Exhibition catalogue in connection with the exhibition Burden & Masters at Kulturhuset, Stockholm 2002-03. Size: 210 x 297 mm. Thomas Liljenberg, Stockholm 2002/2012

”Under en stor del av 90-talet har Thomas Liljenberg samlat in drömmar från människor över hela världen. Över 300 drömmar har kommit in via annonser i dagstidningar och på Internet. Ett urval av drömmarna har sammanställts till en text- och ljudkomposition som bildar utgångspunkten för utställningen Burden & Masters. Thomas Liljenberg säger om verket Burden & Masters – en kollektiv dröm som blottar det hisnande avståndet mellan vår mentala bild av samhället och de verkliga förhållandena, mellan mannen på gatan och makthavarna. I drömmen spelar den bortglömde country & western stjärnan Tex Ritter och Tony Blair några av rollerna, liksom presidenterna Bush, Kennedy och Clinton samt Monica Lewinskys underliv. Burden & Masters är en mångbottnad berättelse där människans inre värld, styrd av banala önskningar och begär, möter det vakna livets bistra verklighet.” (Mitt i Vasastaden, 2003)

Download Burden & Masters catalogue as pdf>>